Prehľad o organizácii
EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Furčianska 51, 040 01 Košice
31733999
2020049790
SK2020049790
0 zamestnancov
24.09.1996
Maloobchod s textilom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,06
0,68
43,5 %
7,33 tis. €
899 %
2021/2020
109 tis. €
-20,1 %
2021/2020
0,04
927,4 %
2021/2020
5,4 tis. €
N/A

Zisk EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

17,16
0,56
0,1
1,07

Zisk pred zdanením EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Prokurista EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy EURO TRADE PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice