Prehľad o organizácii
BRILANT s.r.o.
082 05 Šarišské Bohdanovce
31734081
2020042343
SK2020042343
nezistený
26.09.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
25,26
3,5 %
-4,57 tis. €
-101 %
2022/2021
23,2 tis. €
-48,8 %
2022/2021
-0,02
-102,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BRILANT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby BRILANT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
34,41
0,96
0,77
27,49

Zisk pred zdanením BRILANT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA BRILANT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BRILANT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRILANT s.r.o.


Konateľ BRILANT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BRILANT s.r.o.


Predmet činnosti BRILANT s.r.o.


Kataster BRILANT s.r.o.


Skrátené výkazy BRILANT s.r.o.