Prehľad o organizácii
BRILANT s.r.o.
082 05 Šarišské Bohdanovce
31734081
2020042343
SK2020042343
nezistený
26.09.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,67
0,82
5,01
18,8 %
437 tis. €
7 325 %
2021/2020
45,4 tis. €
-6,5 %
2021/2020
0,67
1 083,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BRILANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby BRILANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

80,29
0,81
0,64
5,25

Zisk pred zdanením BRILANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA BRILANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BRILANT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRILANT s.r.o.


Konateľ BRILANT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BRILANT s.r.o.


Predmet činnosti BRILANT s.r.o.


Kataster BRILANT s.r.o.


Skrátené výkazy BRILANT s.r.o.