Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Konateľ DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Člen dozorného orgánu DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Predmet činnosti DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov