Prehľad o organizácii
TUTSCH, spol. s r.o.
086 12 Kurima
31734367
2020510525
Nemá
nezistený
01.10.1996
07.02.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TUTSCH, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TUTSCH, spol. s r.o.


Konateľ TUTSCH, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TUTSCH, spol. s r.o.


Predmet činnosti TUTSCH, spol. s r.o.


Kataster TUTSCH, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TUTSCH, spol. s r.o.