Prehľad o organizácii
AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice
Hemerkova 29, 040 01 Košice
31735355
2020050714
Nemá
nezistený
22.10.1996
02.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice


Konateľ AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice


Predmet činnosti AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice


Kataster AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy AGENS SLOVAKIA, s.r.o. Košice