Prehľad o organizácii
JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze
Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina
31735436
2020512373
Nemá
nezistený
24.10.1996
06.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-2 690,65
0,35
0
766 040,5 %
-737 tis. €
N/A
-2 690,65
N/A
N/A

Zisk JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


2018
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Tržby JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

n/a
-7 659,41
n/a
0

Zisk pred zdanením JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


2018
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

EBITDA JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


2018
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Konateľ JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Člen dozorného orgánu JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Kataster JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze