Prehľad o organizácii
MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
blok F 16, 086 31 Bardejovské Kúpele
31735444
2020510217
Nemá
nezistený
24.10.1996
05.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Konateľ MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Predmet činnosti MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Kataster MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Skrátené výkazy MASEBA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov