Prehľad o organizácii
BONTON GLASS, spol. s r.o.
Oľka č. 175, 067 04 Oľka
31735461
Nemá
22.10.1996
16.04.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BONTON GLASS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BONTON GLASS, spol. s r.o.


Konateľ BONTON GLASS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BONTON GLASS, spol. s r.o.


Predmet činnosti BONTON GLASS, spol. s r.o.


Kataster BONTON GLASS, spol. s r.o.