Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Konateľ Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Predmet činnosti Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.