Prehľad o organizácii
QAZAR, spol. s r.o.
Južná trieda 117, Košice
31735746
2021208618
Nemá
nezistený
24.10.1996
05.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod QAZAR, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie QAZAR, spol. s r.o.


Konateľ QAZAR, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. QAZAR, spol. s r.o.


Predmet činnosti QAZAR, spol. s r.o.


Kataster QAZAR, spol. s r.o.


Skrátené výkazy QAZAR, spol. s r.o.