Prehľad o organizácii
PROGRESING spol. s r.o.
Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava
31735967
2020984020
Nemá
nezistený
04.11.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PROGRESING spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROGRESING spol. s r.o.


Konateľ PROGRESING spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROGRESING spol. s r.o.


Predmet činnosti PROGRESING spol. s r.o.


Kataster PROGRESING spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROGRESING spol. s r.o.