Prehľad o organizácii
Rujen, spol. s r.o., v likvidácii
Milosrdenstva 19, 040 01 Košice
31737137
2020055928
SK2020055928
nezistený
19.11.1996
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
0,49
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Konateľ Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Likvidátor Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Predmet činnosti Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Kataster Rujen, spol. s r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy Rujen, spol. s r.o., v likvidácii