Prehľad o organizácii
Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava
Podzáhradná 51, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
31745041
2020918790
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1985
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
137 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava


Riaditeľ Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava


Zriaďovateľ Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava


Predmet činnosti Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava


Kataster Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava


Skrátené výkazy Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava