Prehľad o organizácii
Slovenský komitét IAWQ (Medzinárodnej asociácie pre kvalitu vôd)
STU, Stavebná f., KZI, Radinského 11, 813 68 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745504
Nemá
nezistený
14.06.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenský komitét IAWQ (Medzinárodnej asociácie pre kvalitu vôd)


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský komitét IAWQ (Medzinárodnej asociácie pre kvalitu vôd)


Predmet činnosti Slovenský komitét IAWQ (Medzinárodnej asociácie pre kvalitu vôd)


Kataster Slovenský komitét IAWQ (Medzinárodnej asociácie pre kvalitu vôd)


Skrátené výkazy Slovenský komitét IAWQ (Medzinárodnej asociácie pre kvalitu vôd)