Prehľad o organizácii
Mladá demokratická únia
Medená 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31746365
2021375037
Nemá
nezistený
19.04.1995
Čin.mládežníc.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mladá demokratická únia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mladá demokratická únia


Predmet činnosti Mladá demokratická únia


Kataster Mladá demokratická únia


Skrátené výkazy Mladá demokratická únia