Prehľad o organizácii
Združenie strojárskych podnikov Slovenska
Vajnorská A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31746373
Nemá
nezistený
10.04.1995
Čin.podnikateľ,zam.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie strojárskych podnikov Slovenska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie strojárskych podnikov Slovenska


Predmet činnosti Združenie strojárskych podnikov Slovenska


Kataster Združenie strojárskych podnikov Slovenska


Skrátené výkazy Združenie strojárskych podnikov Slovenska