Prehľad o organizácii
Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku
Koceľova 15, 815 94 Bratislava - mestská časť Ružinov
31746390
2021448638
Nemá
nezistený
25.06.1990
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku


Iný štatutárny orgán Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku


Predmet činnosti Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku


Kataster Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku


Skrátené výkazy Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku