Prehľad o organizácii
Slovakia Human Watch
Hrobákova 34, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31746462
Nemá
nezistený
25.05.1995
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovakia Human Watch


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovakia Human Watch


Predmet činnosti Slovakia Human Watch


Kataster Slovakia Human Watch


Skrátené výkazy Slovakia Human Watch