Prehľad o organizácii
Zamestnávateľský plynárenský zväz
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31746527
Nemá
nezistený
05.05.1995
11.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Zamestnávateľský plynárenský zväz


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zamestnávateľský plynárenský zväz


Likvidátor Zamestnávateľský plynárenský zväz


Predmet činnosti Zamestnávateľský plynárenský zväz


Kataster Zamestnávateľský plynárenský zväz


Skrátené výkazy Zamestnávateľský plynárenský zväz