Prehľad o organizácii
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Vlastenecké námestie 1, Bratislava - mestská časť Petržalka
31746578
2020819515
Nemá
nezistený
01.05.1952
03.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Riaditeľ Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Zriaďovateľ Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Predmet činnosti Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Kataster Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Skrátené výkazy Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou