Prehľad o organizácii
Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
31746594
2020870698
Nemá
nezistený
17.06.1997
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní


Iný štatutárny orgán Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní


Predmet činnosti Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní


Kataster Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní


Skrátené výkazy Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní