Prehľad o organizácii
Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva
Hrobákova 21, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
31746608
2020916150
Nemá
nezistený
08.06.1995
14.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva


Likvidátor Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva


Predmet činnosti Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva


Kataster Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva


Skrátené výkazy Poradný zbor pre mechanizáciu stavebníctva