Moja zóna
FLASH - PRESS, v.o.s.
Štúrova 57, 949 01 Nitra
34098852
2020647123
Nemá
nezistený
29.03.1994
01.05.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FLASH - PRESS, v.o.s.


Štatutári FLASH - PRESS, v.o.s.


Spoločníci FLASH - PRESS, v.o.s.


Predmety podnikania FLASH - PRESS, v.o.s.


Kataster FLASH - PRESS, v.o.s.


Skrátené výkazy FLASH - PRESS, v.o.s.