Moja zóna
FADYMAT, spol. s r.o.
Pod Sokolom 18/664, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
34134077
2020410557
SK2020410557
nezistený
01.02.1996
Služ.súvis.s chov.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,15
6,44
33,7 %
27,4 tis. €
-0,1 %
2021/2020
117 tis. €
31,9 %
2021/2020
0,1
-3,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FADYMAT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Tržby FADYMAT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

37,83
0,66
-0,08
7,06

Zisk pred zdanením FADYMAT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDA FADYMAT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod FADYMAT, spol. s r.o.


Štatutári FADYMAT, spol. s r.o.


Spoločníci FADYMAT, spol. s r.o.


Predmety podnikania FADYMAT, spol. s r.o.


Kataster FADYMAT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FADYMAT, spol. s r.o.