Moja zóna
RIBE Slovakia, k.s.
Sikárska 14, 949 05 Nitra
34147471
Nemá
nezistený
10.09.1996
01.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RIBE Slovakia, k.s.


Štatutári RIBE Slovakia, k.s.


Spoločníci RIBE Slovakia, k.s.


Predmety podnikania RIBE Slovakia, k.s.


Kataster RIBE Slovakia, k.s.


Skrátené výkazy RIBE Slovakia, k.s.