Moja zóna
RIMI-SK, s.r.o.
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
35763329
2020232874
SK2020232874
nezistený
26.02.1999
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,08
1,36
48,2 %
964 €
166,7 %
2021/2020
132 tis. €
-2,6 %
2021/2020
0,04
167,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk RIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Tržby RIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €

1,89
0,52
0,03
1,8

Zisk pred zdanením RIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDA RIMI-SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod RIMI-SK, s.r.o.


Štatutári RIMI-SK, s.r.o.


Spoločníci RIMI-SK, s.r.o.


Predmety podnikania RIMI-SK, s.r.o.


Kataster RIMI-SK, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMI-SK, s.r.o.