Moja zóna
SUCIF, spol. s r.o.
Bratislavská 118, 902 01 Pezinok
35768096
2020204351
SK2020204351
1 zamestnanec
22.06.1999
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,07
1,77
56,8 %
-6,18 tis. €
-110,4 %
2021/2020
558 tis. €
27,2 %
2021/2020
-0,03
-150,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Tržby SUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

12,98
0,43
-0
1,77

Zisk pred zdanením SUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDA SUCIF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod SUCIF, spol. s r.o.


Štatutári SUCIF, spol. s r.o.


Spoločníci SUCIF, spol. s r.o.


Predmety podnikania SUCIF, spol. s r.o.


Kataster SUCIF, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SUCIF, spol. s r.o.