Moja zóna
YUAN YI International Trading, s.r.o.
Estónska 5222/58, 821 06 Bratislava
35784571
2021478844
Nemá
nezistený
22.03.2000
28.01.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod YUAN YI International Trading, s.r.o.


Štatutári YUAN YI International Trading, s.r.o.


Spoločníci YUAN YI International Trading, s.r.o.


Predmety podnikania YUAN YI International Trading, s.r.o.


Kataster YUAN YI International Trading, s.r.o.


Skrátené výkazy YUAN YI International Trading, s.r.o.