Prehľad o organizácii
LEMARK s.r.o. "v likvidácii"
Dlhá Lúka 16, 968 01 Nová Baňa
36051675
2020089709
Nemá
nezistený
29.11.2001
23.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Kataster LEMARK s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy LEMARK s.r.o. "v likvidácii"