Prehľad o organizácii
EUROTRANSPORTE s.r.o.
Novosadská 345, 946 34 Bátorove Kosihy
36052361
2020066554
Nemá
nezistený
07.01.2002
29.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EUROTRANSPORTE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROTRANSPORTE s.r.o.


Konateľ EUROTRANSPORTE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROTRANSPORTE s.r.o.


Predmet činnosti EUROTRANSPORTE s.r.o.


Kataster EUROTRANSPORTE s.r.o.


Skrátené výkazy EUROTRANSPORTE s.r.o.