Prehľad o organizácii
LUSY , s.r.o.
M. Malinovského 873/8, 963 01 Krupina
36053180
2020071691
Nemá
nezistený
12.03.2002
08.05.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LUSY , s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUSY , s.r.o.


Konateľ LUSY , s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUSY , s.r.o.


Predmet činnosti LUSY , s.r.o.


Kataster LUSY , s.r.o.


Skrátené výkazy LUSY , s.r.o.