Prehľad o organizácii
PARKETY GATIM, s. r. o.
Pivničný rad 5188/6, 984 01 Lučenec
36053520
2020082647
SK2020082647
1 zamestnanec
28.03.2002
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,3
-1,85
0,6
116 %
3,03 tis. €
152,6 %
2022/2021
18,2 tis. €
147,4 %
2022/2021
0,3
139,6 %
2022/2021
5,2 tis. €
N/A

Zisk PARKETY GATIM, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby PARKETY GATIM, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
-0,25
-0,16
0,04
2,7

Zisk pred zdanením PARKETY GATIM, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA PARKETY GATIM, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PARKETY GATIM, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PARKETY GATIM, s. r. o.


Konateľ PARKETY GATIM, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PARKETY GATIM, s. r. o.


Predmet činnosti PARKETY GATIM, s. r. o.


Kataster PARKETY GATIM, s. r. o.


Skrátené výkazy PARKETY GATIM, s. r. o.