Prehľad o organizácii
MRK CONTRACT, k. s.
Matuškova 293/48, 976 31 Vlkanová
36054852
2020095671
SK2020095671
25-49 zamestnancov
07.06.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,41
0,5
47,6 %
520 tis. €
166,8 %
2022/2021
4,25 mil. €
70 %
2022/2021
0,21
164,8 %
2022/2021
840 tis. €
-80,9 %
2022/2021
N/A

Zisk MRK CONTRACT, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MRK CONTRACT, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk
86,82
0,41
0,35
5,87

Zisk pred zdanením MRK CONTRACT, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MRK CONTRACT, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MRK CONTRACT, k. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MRK CONTRACT, k. s.


Konateľ MRK CONTRACT, k. s.


Komplementár MRK CONTRACT, k. s.


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba MRK CONTRACT, k. s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MRK CONTRACT, k. s.


Komanditista MRK CONTRACT, k. s.


Komplementár MRK CONTRACT, k. s.


Predmet činnosti MRK CONTRACT, k. s.


Kataster MRK CONTRACT, k. s.


Skrátené výkazy MRK CONTRACT, k. s.