Moja zóna
Základná škola s materskou školou, Motešice 77
Motešice
36125920
2021609535
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1940
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Motešice 77


Štatutári Základná škola s materskou školou, Motešice 77


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Motešice 77


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Motešice 77


Kataster Základná škola s materskou školou, Motešice 77


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Motešice 77