Moja zóna
Základná škola s materskou školou, Čavoj 35
Čavoj
36126667
2021622889
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Čavoj 35


Štatutári Základná škola s materskou školou, Čavoj 35


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Čavoj 35


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Čavoj 35


Kataster Základná škola s materskou školou, Čavoj 35


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Čavoj 35