Prehľad o organizácii
C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"
Partizánska 81, 966 81 Žarnovica
36637165
2021994876
Nemá
nezistený
26.04.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Kataster C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy C-N-D Imex s.r.o. "v likvidácii"