Moja zóna
Invescorp, s.r.o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36737623
2022325173
SK2022325173
1 zamestnanec
10.02.2007
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
50,75
0,01
100,1 %
-15,5 tis. €
140 tis. €
-0,05
N/A
N/A

Zisk Invescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Tržby Invescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

-0,05
-0
0,49
0,45

Zisk pred zdanením Invescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDA Invescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod Invescorp, s.r.o.


Štatutári Invescorp, s.r.o.


Spoločníci Invescorp, s.r.o.


Predmety podnikania Invescorp, s.r.o.


Kataster Invescorp, s.r.o.


Skrátené výkazy Invescorp, s.r.o.