Moja zóna
ZettaFlops s.r.o., v likvidácii
Kukučínova 32, 831 03 Bratislava
36764175
2022363563
Nemá
nezistený
12.04.2007
28.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

1,02
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Štatutári ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Spoločníci ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Predmety podnikania ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Kataster ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy ZettaFlops s.r.o., v likvidácii