Moja zóna
WUOTAN STAV s.r.o.
Národného oslobodenia 1c, 900 27 Bernolákovo
36796816
2022403823
SK2022403823
nezistený
27.06.2007
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk WUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

Tržby WUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €

Zisk pred zdanením WUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

EBITDA WUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod WUOTAN STAV s.r.o.


Štatutári WUOTAN STAV s.r.o.


Spoločníci WUOTAN STAV s.r.o.


Predmety podnikania WUOTAN STAV s.r.o.


Kataster WUOTAN STAV s.r.o.


Skrátené výkazy WUOTAN STAV s.r.o.