Moja zóna
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
Dechtice
37836471
2021630776
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2014
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
57 tis. €
-67,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Dechtice 514


Štatutári Základná škola s materskou školou, Dechtice 514


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Dechtice 514


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Dechtice 514


Kataster Základná škola s materskou školou, Dechtice 514


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Dechtice 514