Moja zóna
Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84
Horná Poruba
37914707
2021794093
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1971
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84


Štatutári Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84


Kataster Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 84