Moja zóna
Centrum voľného času, Hvozdnica 66
Hvozdnica
42216826
2023282932
Nemá
nezistený
01.01.2011
30.06.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Hvozdnica 66


Štatutári Centrum voľného času, Hvozdnica 66


Spoločníci Centrum voľného času, Hvozdnica 66


Predmety podnikania Centrum voľného času, Hvozdnica 66


Kataster Centrum voľného času, Hvozdnica 66


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Hvozdnica 66