Moja zóna
Cityfarma SVK, s. r. o.
Hurbanova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
44503563
2022720546
Nemá
nezistený
21.11.2008
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Cityfarma SVK, s. r. o.


Štatutári Cityfarma SVK, s. r. o.


Spoločníci Cityfarma SVK, s. r. o.


Predmety podnikania Cityfarma SVK, s. r. o.


Kataster Cityfarma SVK, s. r. o.


Skrátené výkazy Cityfarma SVK, s. r. o.