Moja zóna
EUROMONT-TN s. r. o.
Švermova 1602/3, 911 01 Trenčín
44605188
2022754305
Nemá
nezistený
28.01.2009
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk EUROMONT-TN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby EUROMONT-TN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

0,99
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením EUROMONT-TN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA EUROMONT-TN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod EUROMONT-TN s. r. o.


Štatutári EUROMONT-TN s. r. o.


Spoločníci EUROMONT-TN s. r. o.


Predmety podnikania EUROMONT-TN s. r. o.


Kataster EUROMONT-TN s. r. o.


Skrátené výkazy EUROMONT-TN s. r. o.