Moja zóna
Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.
Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava
44683359
2022803816
Nemá
nezistený
18.03.2009
Výr.ost.textilu i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.


Štatutári Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.


Spoločníci Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.


Predmety podnikania Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.


Kataster Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.


Skrátené výkazy Euro-Sino Clothing Design Co., Ltd. s. r. o.