Moja zóna
23102018 s. r. o.
8. Mája 317/4, 017 01 Považská Bystrica
45400580
2022996437
Nemá
nezistený
20.03.2010
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
0,82
22,5 %
-960 €
7,8 %
2017/2016
N/A
-0,02
7,6 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk 23102018 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Tržby 23102018 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

n/a
0,78
n/a
4,45

Zisk pred zdanením 23102018 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

EBITDA 23102018 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod 23102018 s. r. o.


Štatutári 23102018 s. r. o.


Spoločníci 23102018 s. r. o.


Predmety podnikania 23102018 s. r. o.


Kataster 23102018 s. r. o.


Skrátené výkazy 23102018 s. r. o.