Moja zóna
DC GRBA, s. r. o.
Ul. 1. mája 25, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
47440171
2023927004
Nemá
2 zamestnanci
19.10.2013
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,53
2,77
0,4
119 %
-2,52 tis. €
45,3 %
2021/2020
41,8 tis. €
26,9 %
2021/2020
-0,53
58,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Tržby DC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

-0,18
-0,19
n/a
0,65

Zisk pred zdanením DC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDA DC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod DC GRBA, s. r. o.


Štatutári DC GRBA, s. r. o.


Spoločníci DC GRBA, s. r. o.


Predmety podnikania DC GRBA, s. r. o.


Kataster DC GRBA, s. r. o.


Skrátené výkazy DC GRBA, s. r. o.