Moja zóna
ŠULEK FOREST, s. r. o.
J. Kráľa 1985/26, 962 05 Hriňová
48096407
2120040582
SK2120040582
2 zamestnanci
24.03.2015
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,11
1,28
40,4 %
40,2 tis. €
3 562,7 %
2021/2020
780 tis. €
35,6 %
2021/2020
0,07
3 708,8 %
2021/2020
1,25 mil. €
N/A

Zisk ŠULEK FOREST, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ŠULEK FOREST, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

71,21
0,6
0,12
3,35

Zisk pred zdanením ŠULEK FOREST, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ŠULEK FOREST, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ŠULEK FOREST, s. r. o.


Štatutári ŠULEK FOREST, s. r. o.


Spoločníci ŠULEK FOREST, s. r. o.


Predmety podnikania ŠULEK FOREST, s. r. o.


Kataster ŠULEK FOREST, s. r. o.


Skrátené výkazy ŠULEK FOREST, s. r. o.