Prehľad o organizácii
ACCEPT SK, s.r.o.
Krivánska 6615/28, 974 11 Banská Bystrica
48204510
2120094251
Nemá
nezistený
03.07.2015
10.06.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ACCEPT SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby ACCEPT SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
0,57
0,98
n/a
53,02

Zisk pred zdanením ACCEPT SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA ACCEPT SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ACCEPT SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ACCEPT SK, s.r.o.


Konateľ ACCEPT SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ACCEPT SK, s.r.o.


Predmet činnosti ACCEPT SK, s.r.o.


Kataster ACCEPT SK, s.r.o.


Skrátené výkazy ACCEPT SK, s.r.o.