Moja zóna
SK-Stolamed, s. r. o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava
48249726
2120113413
Nemá
5-9 zamestnancov
19.08.2015
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,2
0,63
0,98
67,6 %
11,4 tis. €
-43,2 %
2021/2020
146 tis. €
8,4 %
2021/2020
0,2
-46,6 %
2021/2020
2,9 tis. €
N/A

Zisk SK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržby SK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

3,63
0,32
0,16
1,77

Zisk pred zdanením SK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA SK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod SK-Stolamed, s. r. o.


Štatutári SK-Stolamed, s. r. o.


Spoločníci SK-Stolamed, s. r. o.


Predmety podnikania SK-Stolamed, s. r. o.


Kataster SK-Stolamed, s. r. o.


Skrátené výkazy SK-Stolamed, s. r. o.